0

Bp Lechowicz o Cudze nad Wisłą! „Nauczanie Kościoła nie ma nic wspólnego z ideologią pacyfistyczną”

Share

„Państwo ma prawo, a nawet obowiązek obrony obywateli, także za pomocą środków zbrojnych” – powiedział biskup polowy WP Wiesław Lechowicz podczas mszy św. z okazji Święta Wojska Polskiego i 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą”. Dalej dodał, że „nauczanie Kościoła nie ma nic wspólnego z ideologią pacyfistyczną”.

W Święto Wojska Polskiego i 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą”, bp Lechowicz przewodniczył w poniedziałek w Katedrze Polowej WP uroczystej liturgii z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych.

– Wojsko w swoim założeniu istnieje nie po to, by prowadzić wojny ofensywne, lecz by stać na straży pokoju i wolności. Tego rodzaju cel nie sprzeciwia się nauczaniu Kościoła, które dopuszcza +usprawiedliwioną obronę konieczną – zaczął biskup polowy WP.

– Obrona dobra wspólnego wymaga, aby niesprawiedliwy napastnik został pozbawiony możliwości wyrządzania szkody. Z tej racji prawowita władza ma obowiązek uciec się nawet do broni, aby odeprzeć napadających na wspólnotę cywilną powierzoną jej odpowiedzialności – dodał.

– Państwo ma prawo, a nawet obowiązek obrony swych obywateli, także za pomocą środków zbrojnych, ale wyłącznie przy spełnieniu jasno sformułowanych warunków – zaznaczył duchowny.

– Pamiętajmy, że szkoda wyrządzana przez napastnika narodowi lub wspólnocie narodów jest długotrwała, poważna i niezaprzeczalna. Wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się nierealne lub nieskuteczne” oraz użycie broni nie pociągnie za sobą jeszcze poważniejszego zła i zamętu niż zło, które należy usunąć – podkreślił.

Nauczanie Kościoła nie ma nic wspólnego z ideologią pacyfistyczną

– Nauczanie Kościoła nie ma nic wspólnego z ideologią pacyfistyczną, która czasami prowadzi do niepokoju i zamętu. Jest raczej wyrazem realizmu. Służy pokojowi i obronie podstawowych praw człowieka w wymiarze osobistym i społecznym – wyjaśnił bp Lechowicz.

W swojej homilii biskup podkreślił, że historia człowieka jest „historią zmagania się dobra ze złem”.

– Trudno się oprzeć wrażeniu, że apokaliptyczna wizja św. Jana Apostoła realizuje się na naszych oczach na terenie Ukrainy, która zmaga się z agresją smoka, który używa inteligencji – wszystkich możliwych środków manipulacyjnych i dezinformacyjnych, posługuje się siłami zbrojnymi oraz używa władzy połączonej z wpływami gospodarczymi i układami politycznymi byle tylko osiągnąć zamierzony cel – ocenił hierarcha.

Podziękował żołnierzom, że wypełniają swoją powinność

– Dziękujemy wam, że poprzez ofiarną służbę pełnioną z narażeniem zdrowia i życia zabezpieczacie pokój w granicach naszego państwa. Dziękujemy za to, że w przeciwieństwie do współczesnych agresorów używacie inteligencji, wiedzy, zdobyczy technicznych i zdolności bojowych w celach pokojowych – powiedział bp Lechowicz.

– Pełni uznania jesteśmy dla waszego męstwa, które stawia tamę niepohamowanemu apetytowi współczesnych smoków – dodał.

Źródło: TVP Info