0

Dr Leszek Sykulski: Zbliża się wojna Rosyjsko-Polska! Jesteśmy traktowani jako zderzak strategiczny

Share

Zbliża się wojna Rosyjsko-Polska, to niewątpliwie fakt. Trzeba na to spojrzeć chłodnym okiem i spojrzeć na to, że polityka ostatnich 30-tu lat, a szczególnie dwóch dekad, jest polityką konfrontacyjną, jeśli chodzi o państwo polskie – twierdz dr Leszek Sykulski.

W trakcie debaty geopolitycznej na antenie Mediów Narodowych ekspert jasno stwierdził, że obecnie prowadzona polityka Warszawy, Londynu i Waszyngtonu prowadzi do konfrontacji wojsk polsko-rosyjskich.

Niewątpliwie jesteśmy dzisiaj na kursie kolizyjnym z Federacją Rosyjską. W tym kontekście warto zauważyć, że ten konflikt jest bardzo bliski. Ta możliwość jego wybuchu jest niezwykle korzystna z perspektywy Londynu czy Waszyngtonu – stwierdził.

USA i Wielka Brytania są żywo zainteresowane w wybuchu wojny Rosyjsko-Polskiej – dodał.

Zdaniem dr Sykulskiego, politycy USA i Wielkiej Brytanii chcą wykorzystać Polskę w swoich konkretnych celach.

Polska jest traktowana przez Waszyngton i przez Londyn, jako zderzak strategiczny, który ma na celu maksymalne osłabienie Federacji Rosyjskiej. Tak żeby Rosja stała się najmniej istotnym partnerem dla Chińskiej Republiki Ludowej – podkreślił.