2

Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź wprost: Zgodnie z prawem farmaceutycznym, jest to EKSPERYMENT!

Share

Szczepienia dorosłych to trzecia faza badania klinicznego, w stosunku do dzieci mamy pierwszą, drugą i trzecią fazę badania klinicznego. A to oznacza, że zgodnie z prawem farmaceutycznym, jest to eksperyment medyczny, który wymaga dobrowolnej i świadomej zgody – przekonuje radca prawny Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź.

Członek Komisji śledczej ds. pandemii COVID-19 zabrała głos w trakcie wysłuchania publicznego ustawy nr 1846. Katarzyna Tarnawa-Gwódź nie pozostawiła suchej nitki na proponowanych rozwiązaniach.

27 stycznia 2021 roku została przyjęta Rezolucja Rady Europy, która zabrania państwom członkowskim wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi lub wykorzystywanie ich do dyskryminacji pracowników lub kogokolwiek, kto się nie zaszczepił – mówiła.

Zgodnie z punktem 7 3.1 zagwarantowane zostało, że obywatele zostaną poinformowani, że szczepienia nie są obowiązkowe i że na nikogo nie będą wywierane naciski polityczne, społeczne ani inne by się zaszczepił, jeśli sam tego nie chce zrobić. Zgodnie z punktem 7 3.2 zagwarantowano, że nikt nie będzie dyskryminowany za to, że nie poddał się szczepieniu ze względu na ewentualne zagrożenie dla zdrowia lub dlatego, że nie chce się poddać szczepieniu – dodała.

Jak podkreśliła radca prawny, ustawa tworzona jest w zasadzie w ciemno, ponieważ „dane” na których rzekomo mają się opierać rozwiązania są bardzo nikłej wiarygodności bądź są to po prostu ogólno przyjęte określenia.

Zgodnie z oficjalnymi danymi śmiertelność z powodu COVID-19 w skali globalnej wynosi 15 setnych procenta. Nie dysponuje państwo żadnymi wiarygodnymi danymi, z których wynikałoby, że osoby zaszczepione nie przenoszą COVID-19. Nie posiadacie żadnych badań, z których wynika iż dzieci są szczególnymi emitentami wirusa. Z oficjalnych danych wynika, że stosowane szczepionki, nie są skuteczne na aktualne mutacje. Producenci dopiero w grudniu 2023 i 2024 roku mają określić skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek. Nie posiadacie żadnych racjonalnych przesłanek niszczenia polskiego szkolnictwa oraz psychiki polskich dzieci – oznajmiła Tarnawa-Gwóźdź.

Aktualne działania z państwa strony, jak również treść opiniowanego obecnego projektu ustawy, stanowią klasyczną formę przymusu pośredniego jaki ma być wywierany na Polakach rękami pracodawców. Wzywam państwa wnioskodawców do natychmiastowego zaprzestania rażącego łamania polskiego prawa oraz prawa Unii Europejskiej i zaprzestania trwonienia pieniędzy podatników i skierowanie projektu ustawy do kosza na śmieci, tam gdzie jest jego miejsce – podsumowała.