6

Kolejni „eksperci” żądają szczepienia dzieci! „Mamy skuteczną ochronę […] są nią szczepionki…”

Share

Już nie tylko politycy i część lekarzy, ale nawet przedstawiciele środowisk naukowych dołączają do kampanii propagandowej namawiającej do szczepienia dzieci! Tym razem głos w sprawie zabrali przedstawiciele zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN.

Trzeba podkreślić, że wśród osób poniżej 18. roku życia są i takie, które mogą przechodzić COVID-19 bardzo ciężko i szczepienie ratuje ich życie i zdrowie. Są to m.in. dzieci z cukrzycą, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, otyłością czy z nadciśnieniem tętniczym. Drugą grupą bardzo istotną z punktu widzenia epidemiologii są dzieci mające częsty kontakt z osobami w wieku podeszłym, szczególnie tymi z wielochorobowością – mieszkające w rodzinach wielopokoleniowych, będące pod opieką czy odwiedzające dziadków – czytamy w opublikowanym stanowisku.

Zdaniem przedstawicieli zespołu doradczego ds. Covid-19 przy prezesie PAN, tylko zaszczepienie dzieci i nauczycieli daje gwarancję na to, aby edukacja odbywała się w normalnym trybie.

Szczepmy uczennice i uczniów, szczepmy obowiązkowo personel szkolny i postępujmy w szkołach według opisanych wyżej zasad. Tylko w ten sposób mamy szansę uniknąć nauczania zdalnego w roku szkolnym 2021/2022 i ochronić dzieci i młodzież przed jego długoterminowymi, niekorzystnymi konsekwencjami, a za rok nie będziemy musieli po raz trzeci rozważać, jak zapewnić naszym dzieciom i młodzieży bezpieczną szkołę – apelują eksperci.

Źródło: informacje.pan.pl