0

Morawiecki ma kompetencje DYKTATORA! Szokujący zapis w ustawie o pomocy dla Ukraińców

Share

Ustawa z 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy. Tam, jak zwykle bywa, poza całym blokiem regulacji, wprowadzono zmiany w innych ustawach, na które nikt nie zwrócił uwagi – mówi redaktor Łukasz Warzecha komentując szokujące zapisy znajdujące się we wspomnianej ustawie.

Jak się okazuje, Prawo i Sprawiedliwość kolejny raz wykorzystało przykrywkę „dobrej sprawy”, aby wprowadzić absolutnie skandaliczne przepisy prawa. Według zmian przegłosowanych przez sejmową większość premier Mateusz Morawiecki dostał do ręki narzędzia dające mu kompetencje dyktatorskie!

O czym konkretnie mowa? Chodzi o art. 7a, w którym to zapisano:

1. W sytuacji kryzysowej Prezes Rady Ministrów może, z własnej inicjatywy albo na wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub ministra kierującego działem administracji rządowej, wydawać polecenia obowiązujące:
3) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców

2. Polecenia, o których mowa w ust.1, są wydawane w celu:
1) zapewnienia właściwego funkcjonowania, ochrony, wzmocnienia lub odbudowy infrastruktury krytycznej

Co to oznacza w praktyce? Wyobraźmy sobie, że już niedługo w naszym kraju może nastąpić poważny problem braku dostępności gazu. Premier Morawiecki będzie mógł zatem nakazać zawieszenie działalności prywatnych firm (konkretnie wskazanych), ponieważ te wykorzystują za dużo zasobów energetycznych.