0

Nie żyje Jacek Smagowicz. Był działaczem opozycji antykomunistycznej

Share

Małopolska straciła w osobie Jacka Smagowicza wielkiego patriotę, oddanego całym sercem Ojczyźnie – napisał Wojewoda Małopolski, Łukasz Kmita. 27 stycznia w Krakowie zmarł 78-letni były działacz opozycji komunistycznej, członek NSZZ „Solidarność” Jacek Smagowicz.

Smagowicz urodził się w lipcu 1943 roku w Warszawie. Działalność opozycyjną rozpoczął w 1968 roku. Został zatrzymany po akcji ulotkowej potępiającej interwencję Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. W 1977 r. uczestniczył w czarnym marszu po śmierci Stanisława Pyjasa. Od 1976 r. był współpracownikiem KOR/KSS KOR, a od 1979 r. KPN. Brał udział w manifestacjach niepodległościowych, kolportował niezależne wydawnictwa, m.in. „Głos”, „Opinia”, „Robotnik”, „Jedność Stoczniowa”.

Małopolska straciła w osobie Jacka Smagowicza wielkiego patriotę, oddanego całym sercem Ojczyźnie, o której wolność niestrudzenie walczył. Jego śmierć jest dla nas wielką stratą. Requiescat in pace – napisał na facebooku Łukasz Kmita.

14 czerwca 1982 r. został internowany i zamknięty w ośrodku odosobnienia w Załężu koło Rzeszowa i Uhercach. Zwolniono go 1 października 1982 r. 23 lutego 1983 r. został skazany w trybie doraźnym na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Od 1983 r. współorganizował msze za ojczyznę, w 1984 r. był jednym z liderów Ruchu Odwaga i Prawda im. ks. Jerzego Popiełuszki. W latach 1984-1995 uczestniczył w rocznicowych Marszach Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Współorganizował manifestacje i akcje protestacyjne w Krakowie. Był wielokrotnie zatrzymywany i karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń.

Od 1990 r. wchodził w skład Wojewódzkiej komisji kwalifikacyjnej ds. weryfikacji byłych funkcjonariuszy SB w Krakowie. W latach 1990-1992 był członkiem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Krakowie. W 1990 r. współorganizował postawienie krzyża katyńskiego przy kościele św. Idziego w Krakowie. Od 1992 r. działał w Fundacji Solidarni Solidarnym (w latach 1994-1995 jako przewodniczący Rady Fundacji). Od 1992 r. był członkiem Naczelnej Rady Zatrudnienia, a w latach 1994-2002 Rady Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Źródło: Interia.pl