1

Nowe OGRANICZENIA już obowiązują! Zobacz, co się zmieniło

Share

Od środy 15 grudnia w życie wchodzi nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obostrzeń związanych z „walką przeciw COVID-19”. Zaktualizowane przepisy odbierają kolejne wolności obywatelom. Sprawdź, co się zmienia.

Przypomnijmy, obostrzenia wprowadzane poprzez rozporządzenie mają być powiązane z „wystąpieniem w Polsce stanu epidemii”. Trwać mają, na ten moment, do 31 stycznia 2022 roku. Co zostanie ograniczone?

  • Dodatkowy warunek zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny w przypadku, gdy mieszka się lub prowadzi się wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Warunkiem jest uzyskanie negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2, wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby, z którą się mieszka.
  • Ograniczenie limitów osób – z 50 proc. do 30 proc. – w m.in. restauracjach, hotelach, barach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych. Zaszczepieni nie wliczają się do limitu, jeśli przedsiębiorca weryfikuje certyfikaty covidowe.
  • W przypadku lokali gastronomicznych odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 metra, chyba że między stolikami jest przegroda o wysokości co najmniej jednego metra, licząc od powierzchni stolika. Limit nie obejmuje osób zaszczepionych przeciw COVID-19.
    Obowiązek zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów i posiłków m.in. w kinach, klubach filmowych.
  • Obowiązek wykonania testu na COVID-19 przez osoby przylatujące do Polski spoza strefy Schengen nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Osoba, która nie okaże negatywnego wyniku testu, będzie musiała odbyć, po przekroczeniu granicy Polski, obowiązkową kwarantannę.
    Zakaz prowadzenia działalności polegającej m.in. na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.
  • Rozporządzenie obostrzeniowe zostanie jednak znowelizowane – na Sylwestra kluby i dyskoteki będą otwarte.