0

PILNE! Trzeci stopień alarmowy CRP na terytorium całej Polski!

Share

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie przedłużające obowiązujący w Polsce trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP). Obowiązywać będzie do 15 marca 2022 r. do 23:59. Następnie będzie mógł być wydłużony decyzją premiera.

Przypomnijmy, CHARLIE-CRP czyli trzeci w czterostopniowej skali stopień alarmowy określany w ustawie o działaniach antyterrorystycznych ma związek m.in. z sytuacją na Ukrainie.

Stopnie te wprowadza się w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej. ALFA to pierwszy stopień alarmu, BRAVO – drugi, CHARLIE – trzeci, a DELTA – czwarty, najwyższy.

Trzeci stopień alarmowy CRP, czyli CHARLIE-CRP można wprowadzić m.in. w przypadku, gdy zaistniało zdarzenie potwierdzające prawdopodobny cel ataku terrorystycznego, godzącego w bezpieczeństwo publiczne, w bezpieczeństwo Polski albo godzącego w bezpieczeństwo innego państwa i stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Polski. Można wprowadzić go też w przypadku uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym.

Wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego ma zapewnić podwyższony poziom ochrony krytycznej infrastruktury.