8

„Plan Naprawczy Ukrainy”. Przedstawiono 15. programów narodowych. Potrzeba 750 miliardów dolarów…

Share

Plan naprawczy Ukrainy składa się z 15 programów narodowych w różnych sektorach gospodarki i życia społecznego – informuje portal „Ukrainska Pravda” relacjonując spotkanie w szwajcarskim mieście Lugano, gdzie przedstawiano plan odbudowy Ukrainy po wojnie.

Jak podkreślono, wysokość finansowania poszczególnych programów jest bardzo różna. Całość rozłożona będzie w czasie na najbliższe 10 lat.

1. Obronność i bezpieczeństwo – około 50 miliardów dolarów. W tym przypadku mowa m.in. o dozbrojeniu sił obronnych i rozwój kompleksu obronno-przemysłowego.

2. Integracja z Unią Europejską – do 1 miliarda dolarów. Wiąże się z synchronizacją ustawodawstwa ukraińskiego i europejskiego.

3. Środowisko i zrównoważony rozwój – około 20 miliardów dolarów.

4. Bezpieczeństwo energetyczne – około 130 miliardów dolarów. Mowa o budowie nowych elektrowni wodnych i hydroakumulacyjnych, a także elektrowni opartych na odnawialnych źródłach energii. Dodatkowo ukończone mają zostać bloki EJ Chmielnicki i zmodernizowane inne elektrownie jądrowe.

5. Otoczenie biznesowe – około 5 miliardów dolarów.

6. Dostęp do finansowania – około 75 miliardów dolarów. Chodzi o ubezpieczenie projektów inwestycyjnych od ryzyk militarnych, programach obniżania oprocentowań kredytów na okres wojny oraz wsparciu kapitału bankowego.

7. Stabilność makrofinansowa – 60-80 miliardów dolarów. Pozyskanie środków na pokrycie deficytu budżetowego kraju.

8. Sektory z wartością dodane – około 40-50 miliardów dolarów. Punkcie zaznaczono m.in. rozwój rolnictwa, inżynierii mechanicznej, metalurgii oraz IT.

9. Logistyka i komunikacja – 120-160 miliardów dolarów. Budowa 200 km torów w stylu europejskim, transgranicznych magazynów rolnych, naprawie blisko 25 000 km dróg oraz 5-7 uszkodzonych lotnisk.

10. Modernizacja regionów i budownictwa mieszkaniowego – 150-250 miliardów dolarów.

11. Nowoczesna infrastruktura społeczna – 30-35 miliardów dolarów.

12. Edukacja – do 5 miliardów dolarów.

13. Opieka zdrowotna – do 5 miliardów dolarów. Uruchomienie narodowego programu wsparcia zdrowia psychicznego na potrzeby osób dotkniętych wojną, rozwoju sieci specjalistycznych placówek opieki zdrowotnej oraz tworzenie usług cyfrowych w tym zakresie.

14. Kultura i sport – 15-20 miliardów dolarów.

15. Pomoc społeczna i polityka migracyjna – 7 miliardów dolarów.