3

Powstała nowa „Rada ds. COVID-19”. Pokazujemy nazwiska ekspertów

Share

„Rada ds. COVID-19” czyli twór, który zastępuje nieistniejącą już Radę Medyczną przy Premierze RP rozpoczyna swoje działanie. Kancelaria Premiera poinformowała, kto wejdzie w jej skład.

Przypomnijmy, premier Morawiecki oraz minister Niedzielski zapowiedzieli powstanie nowego tworu doradczego chwilę po tym, gdy 13 z 17 członków Rady Medycznej podało się do dymisji. Zapowiedziano wówczas, że „Rada ds. COVID-19” będzie szerszą formułą, a w jej skład wejdą nie tylko medycy.

Według oficjalnego komunikatu rządowi doradzać ma łącznie 29 osób. Wśród lekarzy znajdują się przedstawiciele zajmujący się onkologią, psychiatrią dziecięcą, chirurgią, neurochirurgią, wakcynologią, kardiologią, neurologią, psychiatrią, pulmonologią i mikrobiologią, profilaktyką i zdrowiem publicznym, rehabilitacją, anestezjologią, pediatrią, medycyną rodzinną, interną, diagnostyką laboratoryjną i ratownictwem medycznym.

Będą wśród nich m.in. prof. Andrzej Horban, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka, dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka dr Marek Migdał, konsultantka mazowiecka z zakresu onkologii klinicznej dr Beata Jagielska, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr Mariusz Andrzejewski i prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak.

Co warto podkreślić, poza rekomendacjami „Rada ds. COVID-19” ma też opiniować dokumenty rządowe oraz projekty aktów prawnych, które mają być wprowadzane w życie przez rząd Mateusza Morawieckiego.

Konsekwencje pandemii są w dużym stopniu związane z medycyną, ale mają ogromny wpływ na edukację, funkcjonowanie gospodarki, sprawy społeczne i na psychikę dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Stąd też poszerzenie kompetencyjne całej Rady ds. COVID-19 – mówił Mateusz Morawiecki w trakcie inauguracyjnego spotkania.

Oto pełny skład „Rady ds. COVID-19”:

Specjaliści z dziedziny medycyny:
choroby zakaźne – prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban;
chirurgia – prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna (Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży);
neurochirurgia – dr n. med. Artur Zaczyński (CSK MSWiA);
wakcynologia – dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz (Państwowy Zakład Higieny);
kardiologia – prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki (Instytut Kardiologii – dyrektor);
neurologia, psychiatria – prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz (Instytut Psychiatrii i Neurologii – dyrektor);
psychiatria dziecięca – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik (Uniwersytet Medyczny w Katowicach);
pulmonologia, mikrobiologia – prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc);
onkologia – dr hab. n. med. Beata Jagielska (Konsultant Mazowiecki z zakresu onkologii klinicznej);
profilaktyka, zdrowie publiczne – dr n. o zdr. Magdalena Czarkowska (Instytut Medycyny Wsi w Lublinie – z-ca dyrektora);
rehabilitacja – prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak (MSWiA, pełnomocnik MZ ds. rehabilitacji pocovidowej);
anestezjologia – dr n. med. Marek Migdał (Centrum Zdrowia Dziecka – dyrektor, członek jednego z komitetów przy EMA);
choroby zakaźne, wakcynologia, pediatria – prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn (Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu);
medycyna rodzinna – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska (MSWiA,  Warszawski Uniwersytet Medyczny);
interna – prof. dr hab. n. med. Jacek Różański (konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych);
diagnostyka laboratoryjna – dr n. med. Ewa Leporowska (kierownik lab. Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Poznaniu);
ratownictwo medyczne – prof. dr hab. n. med. Jerzy Ładny (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku);

Specjaliści z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych
socjolog – dr Marcin Zarzecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej);
socjolog – dr hab. Michał Łuczewski (Uniwersytet Warszawski);
statystyk, prognosta – dr inż. Franciszek Rakowski (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego);
ekonomista – dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie);
prawnik – dr hab. Krzysztof Koźmiński (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego);
psycholog – dr Tomasz Rowiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego);

Przedstawiciele instytucji
Adam Niedzielski, minister zdrowia;
Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;
Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny;
Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny.
Skład byłej Rady Medycznej

Warto przypomnieć, że w skład byłej już Rady Medycznej wchodzili:

prof.dr hab. n. med. Andrzej Horban, specjalista chorób zakaźnych, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych,
prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego),
prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki (kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu),
prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak (prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych),
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu),
prof. dr hab. n. med. Tomasz Laskus (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych),
prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii),
prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych),
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych),
prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Pyrć (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ),
prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk (Gdański Uniwersytet Medyczny, kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii),
dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej),
dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii),
dr n med. Artur Zaczyński (Centralny Szpital Kliniczny MSWiA),
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska (kierownik Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych),
dr n. med. Konstanty Szułdrzyński (kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie),
prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna (Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży).