2

Prawnicy wprost: Segregacja jest NIELEGALNA! Nikt nie może żądać pokazania paszportu covidowego

Share

Przepis ten ma charakter czysto techniczny i nie stanowi podstawy prawnej dla przedsiębiorców do żądania udostępnienia danych szczególnie wrażliwych – czytamy na portalu Bezprawnik.pl, który zajął się tematem weryfikacji szczepienia przeciw COVID-19 przez przedsiębiorców.

Przypomnijmy, według rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego, do 15 grudnia przedsiębiorcy mają obowiązek weryfikować paszporty covidowe w swoich lokalach usługowych, jeśli liczba osób przekroczy 30 procent pełnego obłożenia.

Jak twierdzą redaktorzy szanowanego portalu branżowego Bezprawnik.pl pomimo, że rozporządzenie weszło w życie, to jednak jego zapisy są wyjątkowo wątpliwe. Legalność przepisów będzie bardzo łatwa do podważenia, a osoby które dotknięte zostaną segregacją ze względu na przyjęcie szczepionki będą wygrywały rozprawy sądowe.

Ewentualne okazywanie dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia może się odbywać tu jedynie za dobrowolną, świadomą, konkretną– wyrażoną w formie jednoznacznego okazania woli i możliwą do odwołania w każdym czasie ZGODĄ takiej osoby, gdyż dane o stanie zdrowia są w sposób szczególnie chroniony na gruncie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” – czytamy w artykule.

Z głębokiej analizy przepisów wynika, jak zwykle w przypadku rządów Prawa i Sprawiedliwości, że wprowadzane na szybko prawo jest pisane „na kolanie” i niezgodne z Konstytucją RP.

Przedsiębiorcy nie mają prawa żądać podania od klientów takich danych, uzależniając np. od tego wykonanie usługi, a osoba, której dane dotyczą, nie ma obowiązku ich podania. Jedynym sposobem, by legalnie uzyskać jedną z powyższych informacji jest zgoda takiej osoby (przesłanka przewidziana w art. 9 ust.2 lit. a) – i to zgoda spełniająca określone warunki wynikające również z RODO, tj. świadoma, konkretna – wyrażona w formie jednoznacznego okazania woli, możliwa do odwołania w każdym czasie i dobrowolna – co oznacza, że przedsiębiorca nie może uzależniać spełnienia usługi od podania informacji o szczepieniu osoby, bo naraża się na naruszenie przepisów RODO.

Źródło: Bezprawnik.pl