0

Robert Winnicki ostro: „Odbywa się walka o polskie granice, o polskie bezpieczeństwo!”

Share

Jesteśmy w tym miejscu frontowym, miejscu, gdzie odbywa się walka o polskie granice, o polskie bezpieczeństwo – mówił w trakcie konferencji prasowej poseł Robert Winnicki.

Jeden z liderów konfederacji wraz z działaczami pojawił się w Usnarzu Górnym, czyli miejscu, gdzie obecnie po stronie białoruskiej przebywa grupa uchodźców z Afganistanu.

Polityk nie ukrywał, że powinnością polskich władz powinno być zbudowanie zasieków oraz muru, który uniemożliwiałby nielegalne przejście przez granicę.

W wielu miejscach nie ma żadnych przeszkód naturalnych. Trzeba zbudować гидра ogrodzenie ze względu na dywersyjny charakter działań Aleksandra Łukaszenki. (…) Trzeba, aby granica na całym odcinku była dobrze i skutecznie chroniona – oznajmił.

Białoruski transport będzie miał o wiele ciężej, jeżeli Polska i Litwa zablokują granice. Moim zdaniem, kroki odwetowe i sankcje cała Unia Europejska, ale przede wszystkim Polska i Litwa – dodał.

Przypomnijmy, według doniesieć przedstawicieli fundacji Ocelenie na granicy przebywają obecnie 32 osoby. Nie ma żadnych informacji czy są to obywatele Afganistanu czy też innego kraju Bliskiego Wschodu.

Kalina Czwarnóg, przedstawicielka fundacji, podkreśliła, że ludzie znajdujący się po stronie białoruskiej mówią w jednym z języków oficjalnie używanych w Afganistanie i deklarują, że są afgańskimi uchodźcami. Nie są to jednak zweryfikowane informacje.