0

Szokujące zmiany w przepisach! Urzędnik WEJDZIE do domu bez żadnego nakazu

Share

Prawo i Sprawiedliwość usilnie dąży do stworzenia państwa totalitarnego. Ograniczenia swobód obywatelskich, zwiększanie uprawnień służb, a teraz szalony i jednocześnie szokujący pomysł, aby zwiększyć możliwości urzędników państwowych. Będą mogli wejść do naszych domów bez żadnego nakazu, ani zapowiedzi!

W sprawie chodzi o zmiany dotyczące pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Co prawda zapis o możliwości kontroli mieszkań widnieje w przepisach już od blisko 20 lat, to teraz nastąpić mają zmiany, które doprecyzują przepisy. Do tej pory, ewentualnego wejścia do domu mogli dokonać jedynie funkcjonariusze policji.

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy polegają na doprecyzowaniu, że czynności te przeprowadzane są wspólnie przez funkcjonariuszy policji i pracowników urzędu – w tej chwili przepis mówi o przeszukaniu prowadzonym przez policję, w którym może być obecny pracownik UOKiK – wyjaśnia Money.pl.

Na tym jednak nie koniec zmian. UOKiK otrzyma bowiem możliwość nakładania kar na osoby fizyczne, które udzielają fałszywych informacji, bądź w ogóle wstrzymują się od odpowiedzi na pytania. Jedyna możliwość odmowy współpracy to sytuacja w której przekazanie informacji bądź dokumentów będzie narażało na odpowiedzialność karną.