1

To nie żart! Będą szukać koronawirusa w ściekach! „Dokładniej zbadać warianty”

Share

To nie są żarty, a korona szaleństwo! Miasto Poznań ogłosiło uruchomienie specjalnej platformy monitorującej mRNA wirusa SARS-CoV-2 w ściekach! Zdaniem urzędników takie działania pozwolą lepiej określić, ilu mieszkańców jest chorych na COVID-19.

Podpis pod porozumieniem złożyli przedstawiciele władz miasta, spółek Aquanet Laboratorium, Aquanet SA i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Przysłuży się także naukowcom, którzy dzięki dostępowi do próbek będą mogli dokładniej zbadać warianty koronawirusa – stwierdził zastępca prezydenta Poznania, Bartosz Guss.

Wyniki badań naukowców jednoznacznie wskazują, że istnieje związek między stwierdzoną przez Ministerstwo Zdrowia liczbą zakażeń, a wykrytą liczbą kopii RNA wirusa w próbkach. W większości analizowanych punktów monitoringowych obserwuje się obecnie ich większe ilości niż można by wnioskować z liczby raportowych przypadków zakażeń w Poznaniu – czytamy w informacji magistratu.