0

Tysiące rosyjskich żołnierzy jedzie na Białoruś! Co szykuje Putin?

Share

Od 10 do 20 lutego na terenie Białorusi trwać będą wspólne manewry wojsk Rosji i Białorusi – poinformowało tamtejsze ministerstwo obrony. Jak podkreśliły władze w Mińsku, rosyjskie siły zaczęły już docierać w miejsce ćwiczeń.

Zgodnie z planem inspekcji sił reagowania Państwa Związkowego na terenie Białorusi zaczęły przybywać oddziały rosyjskich sił zbrojnych – czytamy w oświadczeniu resortu obrony.

Jak poinformowano, w trakcie manewrów wykonane mają być zadania dotyczące m.in. wzmocnienia odcinków granicy, gdzie możliwe jest przeniknięcie uzbrojonych grup bojowników, odcięcie kanałów dostaw uzbrojenia, zajęcie wyznaczonych terenów i utworzenie tam posterunków.

Manewry odbywać się będą na poligonach: Obóz Lesnowski, Osipowicki, Brzeski, Gożski i Domanowski, jak również w wyznaczonych terenach poza poligonami. Wykorzystane zostaną również lotniska w Baranowiczach, Łunincu, Lidzie i Maczuliszczach.

To powinny być normalne manewry zgodnie z konkretnym scenariuszem w konfrontacji z siłami Zachodu (państwa bałtyckie i Polska) oraz południa (Ukraina) – mówił w poniedziałek Aleksander Łukaszenka.

Źródło: Belta.by