1

Zamordystyczny projekt PiS! Znamy szczegóły ustawy tyranii sanitarnej

Share

Nowy, jeszcze bardziej zamordystyczny projekt wprowadzający sanitarną tyranię w Polsce – tak podsumować można projekt ustawy nr 1981. Nowy twór głosowany ma być w Sejmie już 1 lutego.

Przypomnijmy, jeszcze kilkanaście godzin temu politycy Prawa i Sprawiedliwości zapewniali, że nowy projekt ustawy będzie uzupełnieniem już procedowanej ustawy Hoca. Okazuje się jednak, że powstało coś zupełnie nowego, idącego zdecydowanie dalej w segregacji pracowników.

W ustawie nr 1981 czytamy między innymi, iż pracodawca będzie mógł żądać raz w tygodniu okazania negatywnego testu na obecność koronawirusa. Jednocześnie Minister Zdrowia w każdej chwili może zwiększyć ilość testowania na drodze rozporządzenia.

Zdecydowanie groźniejsze są zapisy donosicielskie i odszkodowawcze. Według projektu ustawy pracownicy będą mogli żądać odszkodowania od swoich kolegów z pracy, jeśli dojdzie tam do zakażenia. Kara wynosić może nawet kilka tysięcy złotych.

Z wnioskiem o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przysługującego od pracownika, który nie poddał się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2, będzie mógł wystąpić pracownik, u którego zostało potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2, który ma uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy – czytamy w uzasadnieniu.

Przyznanie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 będzie następowało w drodze decyzji, od której stronom, tj. wnioskodawcy oraz pracownikowi obowiązanemu do uiszczenia świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, przysługiwał będzie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz prawo do wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego – dodano.

Projekt ustawy nr 1981 skomentował na twitterze przedstawiciel partii KORWiN, Marcin Sypniewski.

Przyznanie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 będzie następowało w drodze decyzji, od której stronom, tj. wnioskodawcy oraz pracownikowi obowiązanemu do uiszczenia świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, przysługiwał będzie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz prawo do wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego – napisał.