0

Zbigniew Ziobro uderza w Kościół! Chce jego delegalizacji!

Share

Nie będzie delegalizacji Reformowanego Kościoła Katolickiego stwierdził sąd, który wstrzymał decyzję, której domagał się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Polityk Solidarnej Polski chciał wykreślenia wspólnoty z listy kościołów legalnie działających w Polsce.

Reformowany Kościół Katolicki to instytucja, która od 2020 roku znajduje się w rejestrze kościołów i związków wyznaniowych prowadzonym przez MSWiA. Co warto podkreślić jest to jedyna legalnie działająca wspólnota, która umożliwiała swoim wiernym zawieranie małżeństw jednopłciowych.

We wrześniu ubiegłego roku Zbigniew Ziobro zaczął naciskać na decyzję o wykreśleniu Reformowanego Kościoła Katolickiego z rejestru. Według ministerstwa decyzja mogła wejść w życie poprzez fakt, iż do wpisania instytucji wymagana jest „zgodność w określaniu małżeństwa tymi samymi pojęciami zarówno w porządku prawnym, jak i uregulowaniach Kościoła, której to zgodności zabrakło”.

Sprawa trafiła jednak do sądu, który to zdecydował się wstrzymać decyzję MSWiA.

Autonomia oraz niezależność kościołów i związków wyznaniowych oznacza przede wszystkim zakaz ingerowania przez państwo w ich wewnętrzne sprawy. […] Małżeństwo zawierane przed duchownym RKK nie wywiera jakichkolwiek skutków na gruncie prawa cywilnego, instytucja ta nie powinna podlegać ocenie co do jej zgodności – komentował sprawę Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wszystko wskazuje na to, że Zbigniew Ziobro nie doprowadzi do delegalizacji tej grupy wyznaniowej.